A jelen Versenyszabályzat (a továbbiakban: szabályzat) hatálya kiterjed a
Molnár László egyéni vállalkozó (székhely: 9025 Győr, Brigád u. 18.; nyilvántartási szám: 43165285; Adószám: 67072961-1-28), mint Szolgáltató (a továbbiakban: Üzemeltető)

valamint a https://fotoservice.hu honlap szolgáltatásait használó felhasználóra (a továbbiakban: Felhasználó). A jelen szabályzat határozza meg a Felhasználó és Üzemeltető (együtt a továbbiakban: Szerződő felek, vagy bármelyikük külön-külön nem nevesítve a továbbiakban: Szerződő fél) jogait és kötelezettségeit.

1./ Nevezés a versenybe

1.1./ A felhasználó bármely versenybe történő nevezéséhez regisztrálnia kell a honlapra.

1.2./ A felhasználó regisztrációt követően vehet részt bármely versenyben. Amint a felhasználó regisztrált úgy fotója megjelenik az adott kategóriába sorolt versenyben.

1.3./ Ha a felhasználó a nevezését követő 8 órán tölt fel képet abban az esetben regisztrációja érvénytelenné válik.

1.4./ A felhasználó csak saját maga által készített fotót tölthet fel bármely versenybe. Ha szerzői jogsértés vagy szellemi tulajdon megsértése merül fel abban az esetben a fotó és a felhasználó adatlapja végleges törlésre kerül az oldalról. Az üzemeltetőnek nem áll módjában ellenőrizni minden feltöltött fotót, a fotók hitelességét így ez csak bejelentést és kivizsgálást követően történhet meg.

1.5./ A felhasználó arcképről készült képmást csak abban az esetben tölthet fel bármely versenybe, ha a fotóalany akiről a kép készült írásban beleegyezett a róla készült fotó felhasználásába, viszont az üzemeltető nem kér be semmilyen hozzájáruló vagy lemondó nyilatkozatot a felhasználótól a nevezés és a verseny során – kivéve ha a képen látható személy engedély nélküli felhasználást jelez felénk, mely esetben a felhasználó köteles igazolni, hogy jogosult a fotó felhasználására, ellenkező esetben a fotó és a felhasználó törlésre kerül a rendszerből.

1.6./ Egy adott versenykategóriába csak és kizárólag a kategóriába illő fotó tölthető fel. Amennyiben a fotó nem a kategóriába illik úgy az törlésre kerül.

1.7./ Bármely versenyben csak és kizárólag 18 éven felüli felhasználók vehetnek részt! Ha csalás gyanúja áll fenn vagy a csalás bebizonyosodik a felhasználó és a fotója azonnali törlésre kerül az oldalról.

1.8./ A versenyekre történő nevezés és regisztráció során felhasználó köteles valós, hiteles adatokat megadni a fotóról, eszközről és önmagáról, ellenkező esetben a fotó törlésre kerül.

1.9./ Ízléstelen témájú, pornográf, politikai témájú, erkölcstelen vagy mások becsületét, jó hírnevét sértő fotókat haladéktalanul töröljük!

1.10./ A felhasználó csak a saját tudásához, tapasztalatához illő kategóriájú versenyben vehet részt. Ha egy kép nem az adott kategóriába illik törlésre kerül.

1.11./ A felhasználó egy adott versenybe 2db fotóval nevezhet.

1.12./ A felhasználó a szavazási díj megfizetését követően számlát nem kér, mivel az üzemeltető az Áfa-tv. 163.§. (1)-(2) bekezdése alapján mentesül a számla kibocsájtása alól.

1.13./ Ha a felhasználó meggondolja magát és nem kíván részt venni a versenyben fotóját töröltetheti, viszont a szavazási díj visszaigénylésére nem jogosult.

1.14./ A felhasználó engedélyezi a versenybe nevezett fotójának felhasználását a fotoservice.hu honlap promócióihoz, hirdetéseihez azzal a kitétellel, hogy az üzemeltető más célra nem használhatja fel azt.

1.15./ Bármely a jelen versenyszabályzatban felsorolt pont megszegése vagy megsértése esetén azonnali kizárás jár a versenyből, mely esetben a felhasználó a szavazási díj visszatérítésére nem jogosult.

2./ Szavazás, szavazatok vásárlása

2.1./ A szavazat leadásához, szavazat vásárlásához felhasználónak regisztrálnia nem szükséges a honlapra.

2.2./ A felhasználó 24 óránként 1db ingyenes szavazatot adhat le egy versenyen belül. A 24 óra elteltével újra igénybe veheti az ingyenes szavazást.

2.3./ Ha felhasználó egynél több szavazatot kíván leadni egy fotóra azt megteheti meghatározott díj megfizetését követően.

2.4./ A leadott és jóváírt szavazatok árát felhasználó semmilyen esetben sem igényelheti vissza.

2.5./ A felhasználó a szavazási díj megfizetését követően számlát nem kér, mivel az üzemeltető az Áfa-tv. 163.§. (1)-(2) bekezdése alapján mentesül a számla kibocsájtása alól.

2.6./ A vásárolt szavazatok fizetést követően azonnal jóváíródnak a versenyző fotóján. Amennyiben ez esetleges technikai fennakadások miatt nem történne meg úgy felhasználó köteles azt az üzemeltető felé jelezni. Ha felhasználó a hibáról nem értesíti az üzemeltetőt az nem tudja jóváírni a vásárolt szavazatokat.

2.7./ Az esetleges figyelmetlenségből, kapkodásból adódó duplikált tranzakciók díját üzemeltető nem jogosult visszatéríteni felhasználó részére.

3./ Nyeremény

3.1. A nyeremény a legtöbb szavazatot kapott fénykép beküldőjét illeti meg. A nyeremény egy ingyenes karácsonyi fotózás silver csomagban. A nyeremény elkészítése és átadása abban az esetben lehetséges ha a felhasználó az adatlapján megadta a hozzátartozó e-mail címet. A megadott e-mail címre kap a nyertes értesítést a nyereményéről.

3.2./ A nyeremény átadása az adott verseny lezárásának napjától számított 20 napon belül történik.

3.3./ A felhasználó lemondhat nyereményéről, de nem ruházhatja át más felhasználóra.

3.4./ A nyertest a nyeremény elkészítése során történő együtt működésen kívül más kötelezettség nem terheli.

3.5./ A verseny lezárta után ha szabálytalanságot észlelünk a nyertesél a nyeremény átadása nem lehetséges.

3.6./ Ha a felhasználó az adatlapján hibás email címet ad meg és/vagy nem vehető fel vele a kapcsolat a verseny végétől számított 72 órán belül a nyereményét töröljük. 

4./ Felelősség kizárása – Egyéb rendelkezések

4.1./ Üzemeltető nem tehető felelőssé ha személyi, szerzői jogot vagy szellemi tulajdont sértő fotót tölt fel felhasználó a honlapra, viszont kérés esetén haladéktalanul törli azt.

4.2./ Üzemeltető nem tehető felelőssé harmadik fél hibájából adódó károkért (pl PayPal fizetés vagy szerverteremben történő karbantartás esetén).

4.3./ Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználók által vásárolt szavazatok mennyiségéért és nem jogosult annak díját visszatéríteni felhasználó számára.

4.4./ Üzemeltető fenntartja a jogot felhasználók a honlapon feltüntetett árak mindenkori módosítására és nem tehető felelőssé az ebből fakadó esetleges károkért.

4.5./ Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzat, valamint a honlap teljes tartalmát bármikor módosítsa.

4.6./ Minden esetben a felhasználó döntése a versenyen való részvétel. Ha a nevezést követően meggondolja magát, de azt a honlap üzemeltetője felé írásban nem közli úgy a honlap üzemeltetője nem vonható felelősségre mivel minden szükséges lehetőséget megad a felhasználónak a versenyből történő kilépésre.

4.7./ Ha a versenyző nem osztotta meg a versenyadatlapját az engedélyezett csatornákon (facebook vagy twitter) és ebből kifolyólag nem kapott egyetlen szavazatot sem (vagy csak nagyon keveset) úgy az üzemeltető nem tehető felelőssé az esélyek elvesztéséért, mivel a felhasználó a nevezési oldalon értesítést kap a verseny menetéről és a megosztás szükségességéről.

4.8./ Mivel a honlapon futó fotó-szavazó versenyek nem minősülnek szerencsejátéknak, a versenyzőnek befolyása és teljes rálátása van a verseny állására és kimenetelére így az üzemeltető nem tehető felelőssé a szavazás lezárásakor esetlegesen hirtelen változott végeredményért, mivel a részvevők és/vagy ismerőseik is befolyásolhatják a verseny állását szavazatok vásárlásával.

5./ Kiegészítés

5.1./ A felhasználó semmilyen nyilvános vagy harmadik személy részére történő megnyilvánulása sem csorbíthatja a honlap és üzemeltetőjének jó hírnevét.

5.2./ A részvételi feltételek el nem olvasása nem mentesíti a felhasználót a feltételek betartása alól.